kontor

Lille kontor med udsigt

Category: Kontorlokaler
Pris: 1.275 kr.
Husleje 875
A/C Fælles (drift/service/forbrug) 175
A/C Varme 150
El 75
I alt
1.275
Depositum 5.250
Skilte og nøgler (eget internat) 1.500

 

*Alle priser er ekskl. moms og afgivet med forbehold for fejl og mellemudlejning. Husleje betales kvartalsvis forud.

Alt dette er indeholdt i prisen

Mødelokale

Køkkener

Toiletter

Alarm

Postkasse

Skiltning

Lejerne har en ordning med

kaffe, planter og affaldshåndtering